Het begon allemaal met het intikken van mijn naam in Google. En toen bleek er in de USA een zekere Mass Marrier te zitten die een website wijdde aan alle Michellen Ball in de wereld en daar stond ik ook bij. Hij schreef er vriendelijke dingen over mij, maar verwees helaas naar een verkeerde website. In die tijd volgde ik via mijn werk een cursus bloggen en is deze blog ontstaan.
Poldermick

Poldermick
selfie op Seinebrug

26 januari 2010

Adriaan gelooft in de mens

In De Wandelaar schrijft Adriaan van Dis (2007) :

"Ik geloof in de verbeelding van mensen. In een paar geniale uitvinders die onze hersens oprekken en ingesleten sporen verbreden om ons bestaan op de planeet te veraangenamen. Ik geloof in mensen die zich met schoonheid omringen. In mensen die dingen maken. Dingen om de dingen. Met hun handen. Met hun hoofd. En met passie. Mensen die aan een veer trekken om een slot te laten openspringen zodat mijn wanhoop, drift en geluk kunnen ontsnappen. Ik geloof niet in plannen van boven. De mens is zijn eigen plan. Ik geloof in de mens die er per ongeluk is en er het beste van probeert te maken."

May 2, 2007 7:48 AM

Geen opmerkingen: