Het begon allemaal met het intikken van mijn naam in Google. En toen bleek er in de USA een zekere Mass Marrier te zitten die een website wijdde aan alle Michellen Ball in de wereld en daar stond ik ook bij. Hij schreef er vriendelijke dingen over mij, maar verwees helaas naar een verkeerde website. In die tijd volgde ik via mijn werk een cursus bloggen en is deze blog ontstaan.
Poldermick

Poldermick
selfie op Seinebrug

27 januari 2010

Art ...

Another quote by William Somerset Maugham from The Summing Up : " Art should be appreciated with passion and violence, not with a tepid, deprecating elegance that fears the censoriousness of a common-room ".


June 28, 2007 1:50 PM

Eat that cutlet !

"There is no need for the writer to eat a whole sheep to be able to tell you what mutton tastes like. It is enough if he eats a cutlet. But he should do that".


William Somerset Maugham:  A writer's notebook ; 1941

May 13, 2007 5:09 PM

26 januari 2010

Adriaan gelooft in de mens

In De Wandelaar schrijft Adriaan van Dis (2007) :

"Ik geloof in de verbeelding van mensen. In een paar geniale uitvinders die onze hersens oprekken en ingesleten sporen verbreden om ons bestaan op de planeet te veraangenamen. Ik geloof in mensen die zich met schoonheid omringen. In mensen die dingen maken. Dingen om de dingen. Met hun handen. Met hun hoofd. En met passie. Mensen die aan een veer trekken om een slot te laten openspringen zodat mijn wanhoop, drift en geluk kunnen ontsnappen. Ik geloof niet in plannen van boven. De mens is zijn eigen plan. Ik geloof in de mens die er per ongeluk is en er het beste van probeert te maken."

May 2, 2007 7:48 AM

24 januari 2010

Cees Noteboom en Murasaki Shikubu

It's awful difficult to find a good quote. This one is by Cees Nooteboom from his book Van de Lente de Dauw - Oosterse Reizen - Japan - Kyoto - blz. 160 : " ... En toch, door een dubbele laag van vertaling en ouderdom heen word je in die voorbije wereld getrokken, ingesponnen door de schittering van levens waarvan je nauwelijks kunt geloven dat ze ooit in de vergane werkelijkheid van de tiende en elfde eeuw echt bestaan hebben, een eiland in de tijd waarnaar geen terugkeer mogelijk is, behalve in de bladzijden van een boek. Het zijn mensen die je dan tegenkomt, wezens van de eigen soort met passies, angsten, jaloezieën, herkenbaarder dan de emblematische figuren uit onze eigen middeleeuwen waarvan je meestal niet meer te zien krijgt dan het uiterlijke schild van hun eendimensionale ziel, nooit de raadselbewegingen van de ziel zelf. Bij Murasaki Shikubu is dat anders. Modern is ook al zo'n onbeholpen woord, maar als een vrouw in het jaar duizend iets opschrijft wat mij nu nog raakt en ontroert is dat omdat er tussen de schrijfster, haar figuren en de lezer een psychische lading ontstaat waardoor het millennium dat hen scheidde plotseling niet meer bestaat. Zulke dingen horen tot de wonderen. Alleen kunst kan het".


March 10, 2007 1:54 PM

22 januari 2010

Over componisten

Now that I started a blog I will use it in an appropriate way with remarkable quotes from stuff I read. Here's the first one by Hendrik Andriessen in his book "Over Muziek" (page 140): "De componisten rekenen niet met de tijd, maar met de natuur en met zichzelf. In geen enkele tijd heeft een goed componist ooit gedacht: het moet maar eens anders worden. Een goed artist werkt met de techniek als een uitvinder en gebruikt de materialen, die hij nodig heeft voor de formatie van zijn gedachten en invallen. Het criterium ligt in de waarde van zijn muzikale gedachten en deze behoren niet tot de tijd, ook al schijnt dit soms het geval te zijn."


March 9, 2007 3:52 PM

Terug in de tijd

Tijdens de cursus 23archiefdingen van Rob Coers heb ik het een en ander geleerd over het updaten van blogs. Wat vroeger op dit blog als een post bij een eigen commentaar verscheen, keert nu terug als bericht.
Die berichten zijn doorgaans boekcitaten die eerder op dit blog verschenen.  Ze worden geplaatst in chronologische volgorde.